Kierownik GZOZ w Skrzyszowie: lek. Alina Starzychowicz-Smagacz
Ośrodek Zdrowia w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 645, tel 014 6745008
Ośrodek Zdrowia w Szynwałdzie, 33-158 Szynwałd 10 a, tel. 014 6742004
Ośrodek Zdrowia w Łękawicy, 33-156 Skrzyszów, Łękawica 281 a, tel. 014 6744011
Ośrodek Zdrowia w Pogórskiej Woli, 33-152 Pogórska Wola 14, tel. 014 6747002

Komórki ZOZ

Ośrodek Zdrowia w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 645, tel 014 6745008

Ośrodek Zdrowia w Szynwałdzie, 33-158 Szynwałd 10 a, tel. 014 6742004

Ośrodek Zdrowia w Pogórskiej Woli, 33-152 Pogórska Wola 14, tel. 014 6747002

Ośrodek Zdrowia w Łękawicy, 33-156 Skrzyszów, Łękawica 281 a, tel. 014 6744011

Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną lekarską i pielęgniarską sprawuje:


Centrum Medyczne Kol-Med.
Plac Dworcowy 6
33-100 Tarnów
tel. 14 688 60 99

Istnieje możliwoœć rejestracji do wszystkich poradni Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie
za pomocą e-mail na adres: gzoz.skrzyszow@op.pl

Urząd Gminy Skrzyszów
szczegóły wpisu


Biuletyn Informacji Publicznej
szczegóły wpisu